zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Dla Śląska najwięcej dotacji w nowej perspektywie 2014-2020

Na początku grudnia 2014 Regionalny Program Operacyjny dla Śląska (RPOWSL) z korektami został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako gotowy do wdrożenia. 5 marca 2015 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dokument wskazuje szczegóły dotyczące finansowania projektów. Pierwsze konkursy zostały rozpisane już pod koniec I kwartału  2015 roku, a pierwsze nabory wniosków to II kwartał. Śląsk otrzymał 3.473,60 mln EURO, największą pulę środków wśród pozostałych województw. W nadmienionym na wstępie dokumencie można znaleźć m.in. wszystkie regionalne programy wsparcia z opisem możliwych do wsparcia działań i inwestycji czy też beneficjentów pomocy oraz podstawowe warunki uzyskania dotacji. W sposób uproszczony właściwy program można znaleźć  w naszej wyszukiwarce http://www.bizo.com.pl/wyszukiwarka/

Przedsiębiorcy pragnący skutecznie przygotować się do naborów wniosków powinni już rozpocząć działania z tym związane, szczególnie przy inwestycjach większych, budowlanych bądź powiązanych z innowacjami czy też badaniami i rozwojem. Należy mieć na uwadze, iż najczęściej po ogłoszeniu konkursu może nie być czasu na zebranie stosownych pozwoleń (przykładowo inwestycje budowlane wymagały w ostatnich naborach dostarczenia pozwolenia na budowę, inwestycje związane z innowacją implikowały posiadania już koncepcji biznesowej i opinii o innowacyjności) zaświadczeń czy też czasochłonnego w realizacji biznes planu. Firma BIZO oferuje obecnie przygotowanie biznes planu na cele dowolnego programu z UE. Poza niezbędnymi elementami, które  standardowo znajdują się w każdym wniosku, oferta obejmuje rekomendacje umożliwiające przygotowanie projektu pod dotacje tj. zwiększające pewność co do możliwości otrzymania dotacji, jak też bieżące informowanie co do zbliżających się konkursów o dofinansowanie. Co najważniejsze oferta zawiera również przygotowanie samego wniosku na cele jednego, wybranego konkursu o dofinansowanie. Aplikacja jest tworzona na bazie biznes planu po ogłoszeniu naboru wniosków na podstawie najaktualniejszych przepisów.  Przygotowanie takiej dokumentacji to koszt nie większy niż przygotowanie samego wniosku o dotację. Atutem dla klienta jest poznanie czynników sukcesu dużo wcześniej, co umożliwia dostosowania założeń biznesowych i inwestycyjnych dając znacznie większą skuteczność przygotowanej dokumentacji w konkursie o dotację niż wykonywanie samego wniosku w krótkim czasie przed zamknięciem okienka naboru wniosków. W przypadku firm realizujących inwestycje jedynie na bazie swojego pomysłu i doświadczenia biznesowego mogą zobaczyć jak projekt jest widziany z punktu widzenia analityka biznesowego. Może się zdarzyć, że projekt będzie wymagał pewnych modyfikacji, nie tylko po to aby otrzymać dotację, ale również  by projekt był opłacalny i przyniósł oczekiwane rezultaty biznesowe.