zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Aktualności

Dotacje z UE dla firm – najpopularniejszy program

W obecnej edycji na miano najpopularniejszego programu oferującego dotacje dla firm na rozwojowe inwestycje, zasługuje program Leader – Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Program umożliwia otrzymanie... Read More

POIR – nowe nabory wniosków o dotacje

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) oferuje bogactwo programów z dotacjami służącymi infrastrukturze badawczej, pracom badawczym jak też wdrożeniom innowacyjnych rozwiązań. POIR zawiera, aż 12 programów dla przedsiębiorstw bądź konsorcjów przemysłowo-naukowych wdrażanych przez Narodowe Centrum Badań... Read More

Dla Śląska najwięcej dotacji w nowej perspektywie 2014-2020

Na początku grudnia 2014 Regionalny Program Operacyjny dla Śląska (RPOWSL) z korektami został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako gotowy do wdrożenia. 5 marca 2015 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego... Read More

Ile przyznano dotacji w perspektywie 2007-2013

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 13 lipca 2014 r. złożono 298,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak... Read More

Gdzie pieniądze dla firm w perspektywie 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców pochodzić będzie z trzech głównych źródeł – Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz programów regionalnych w poszczególnych regionach. Komisja Europejska, w rozporządzeniach unijnych na nową perspektywę, wskazała w jedenastu ogólnych punktach... Read More