zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Informatyka, sytemy internetowe

Powszechna informatyzacja  praktycznie każdej dziedziny życia człowieka, fakt funkcjonowania w Polsce społeczeństwa informacyjnego powoduje, że ponad 30 % projektów doradczych BIZ Operativus to przedsięwzięcia z tej dziedziny, natomiast elementami ponad 90% projektów z innych dziedzin są działania powiązane z informatyzacją, e – biznesem czy wdrażaniem i wykorzystaniem systemów informatycznych. Współpracując z naszymi klientami dominującymi tematami doradztwa BIZ Operativus są: tworzenie, optymalizacja i wprowadzanie e-usług, tworzenie portali internetowych, sklepów internetowych  jak również wdrażanie zawansowanych systemów informatycznych.

Według danych GUS (2012) obecnie w Polsce blisko 95% firm używa w swojej działalności komputerów natomiast ok. 93,2% korzysta z Internetu. W przypadku gospodarstw domowych 73,4% z nich jest wyposażona w sprzęt komputerowy, a 70,3% posiada dostęp do Internetu. Można uznać, iż przedsiębiorstwa w Polsce są już na poziomie zbliżonym do europejskiego gdzie rzadkością są takie państwa takie jak Holandia i Finlandia w których blisko 100% firm korzysta z komputerów i Internetu natomiast pozostałe państwa sklasyfikowane przed Polską mieszczą się w granicach 3-4 punktów procentowych powyżej wielkości występujących w Polsce.  Polskie społeczeństwo informacyjne pod każdym względem odbiega od średniej w Unii Europejskiej, jednak sytuacja ta od kilkunastu lat ulega dynamicznej poprawie. Od 2008 do 2012 roku ilość gospodarstw domowych posiadających sprzęt komputerowy wzrosła o 14,5% natomiast mających dostęp do Internetu o 22,9%. Prognozuje, iż w latach 2014 – 2020 powinien występować wzrost ilości posiadających dostęp do Internetu nie mniejszy niż 3,5% rocznie natomiast w przypadku wyposażenia w komputery wzrost nie powinien być niższy niż 2% rocznie. Rozwojowi społeczeństwa informacyjnego będą sprzyjały dotacje z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 które przewidują nie tylko wsparcie rozwoju infrastruktury zwiększającej dostęp do Internetu ale również poprawę rozwoju wirtualnej działalności gospodarczej  i jej innowacyjności w Polsce.