zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 (RPOWM)

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW - uchwalony przez Urząd Marszałkowski, stan prawny na dzień 4.07.2017

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest programem finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Obszarem realizacji programu jest województwo małopolskie, zaliczone do regionów słabiej rozwiniętych. Zgodnie z Umową Partnerstwa alokacja środków europejskich przeznaczonych na realizację programu wynosi 2 878 215 972 EUR, w tym alokacja EFRR – 2 068 587 710 EUR (71,87%) oraz alokacja EFS – 809 628 262 EUR (28,13%).

Część środków finansowych Regionalnego Programu dla województwa małopolskiego, skierowana będzie na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną, drogową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia.

Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Co można zrealizować?

Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego Programu dla województwa małopolskiego zostały dokładnie określone w samym programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów (ostateczna wersja dokumenty w przygotowaniu). Do głównych obszarów i typów projektów, na które w najbliższych latach przeznaczymy dofinansowanie, należą:

 1. Gospodarka wiedzy
 2. Cyfrowa Małopolska
 3. Przedsiębiorcza Małopolska
 4. Regionalna polityka energetyczna
 5. Ochrona środowiska
 6. Dziedzictwo regionalne
 7. Infrastruktura transportowa
 8. Rynek pracy
 9. Region spójny społecznie
 10. Wiedza i kompetencje
 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
 12. Infrastruktura społeczna
 13. Pomoc technicznaWyszukiwarka Dotacji