zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Pisanie wniosków o dotacje to nasza specjalność

Jeśli chcą Państwo rozpocząć starania o środki finansowe z Unii Europejskiej, niezbędne do rozwoju posiadanej działalności lub rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej, ale ilość wymaganej dokumentacji aplikacyjnej przyprawia Państwa o zawrót głowy, nasza firma oferuje Państwu swoje kompleksowe usługi. Warunkiem znalezienia się w gronie osób, ubiegających się o fundusze unijne lub środki z innych źródeł zewnętrznych, jest przygotowanie odpowiedniego wniosku i złożenie go na ręce pracowników instytucji oceniającej projekty.

Wnioski o dofinansowanie to dokumenty, które zawierająmiędzy innymi syntetyczny opis planowanej inwestycji wraz z odpowiednią wyceną oraz jej ewentualne powiązanie z polityką UE – w wypadku, gdy zamierzamy skorzystać ze środków unijnych.Dokumentacja powinna wskazywać również potencjał, know how, firmy ubiegającej się o dotację z Unii Europejskiej jak również skrupulatny plan nowej działalności wraz z stosownymi wyliczeniami efektywności ekonomicznej projektu. Ponieważ pisanie wniosków o dotacje jest kluczowym etapem całego procesu, warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, którzy nie tylko pomogą Państwu w skompletowaniu całej dokumentacji aplikacyjnej, lecz także udzielą szczegółowych informacji dotyczących wyboru odpowiedniego źródła finansowania projektów.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich klientów, którzy chcą zrealizować swoje pomysły inwestycyjne, niezależnie od skali planowanej działalności gospodarczej. Na każdym etapie podjętej współpracy, a zwłaszcza przy pisaniu wniosków o dotacje, dokładamy wszelkich starań, by nasze działania przebiegały sprawnie i bezproblemowo. Nie tylko oszacujemy Państwa szanse na otrzymanie funduszy, lecz także określimy ilość pieniędzy, jakie mogą Państwo dostać i na jakie cele mogliby Państwo je przeznaczyć, a także pomożemy stworzyć przejrzysty i szczegółowy biznes plan. Pisanie odpowiednich wniosków o dotacje rozpoczniemy po dokładnej analizie napisanego wcześniej projektu inwestycji bądź studium wykonalności, a także – w wypadku ubiegania się o fundusze z Unii Europejskiej – po wybraniu odpowiedniego programu unijnego, który będzie odpowiadał Państwa potrzebom inwestycyjnym.

Podejmowane przez nas działania opierają się przede wszystkim na przejrzystym harmonogramie pisania wniosków o dotacje, który stanowi gwarancję zawarcia w złożonej dokumentacji aplikacyjnej wszystkich niezbędnych informacji o przedstawianym projekcie. Korzystając z naszych usług, mogą mieć Państwo całkowitą pewność, że przygotowane przez nas dokumenty spełniać będą wszystkie wymagane kryteria formalne oraz merytoryczne. Co więcej, sporządzona dokumentacja znacznie ułatwi przyszłe rozliczenie grantu, a także będzie stanowić doskonałą podstawę dla późniejszej działalności firmy.

Ponieważ nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą funduszy europejskich napisanie i złożenie wniosku stanowi jeden z etapów naszej współpracy. Kolejnym krokiem jest pomoc w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy i realizacji założeń wniosku. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie nadzorujemy realizację projektu zgodnie z harmonogramem jak też merytorycznymi założeniami wniosku. W tej fazie realizacji przedsięwzięcia szczególnie istotne jest dopilnowanie osiągniecie wszystkich wskaźników rezultatu oraz wskaźników produktu, które stanowią umowny obowiązek beneficjenta. Trzeba również zwrócić uwagę na przeprowadzenie procesu wyboru dostawców usług bądź produktów zgodnie z zasadą konkurencyjności, która dotyczy wszystkich zamówień w ramach projektu przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto. Po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji BIZO zajmuje się pisaniem wniosków o płatności pośrednie oraz rozliczenie końcowe. Projekty o znacznej skali, dużym skomplikowaniu, czy też o charakterze budowlanym charakteryzują się zmiennością zakresu jak też wielkością kosztów poszczególnych wydatków dlatego chcąc otrzymać pełną wnioskowaną kwotę dotacji niezbędne jest przestrzeganie określonych procedur co umożliwi napisanie skutecznego wniosku o płatność.