zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Nasze Potfolio obejmuje cztery  grupy usług:

1. Pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej, preferencyjnych kredytów, innych źródeł finansowania

 • Wsparcie w doborze właściwego źródła finansowania przedsięwzięcia
 • Ocena szans i możliwości pozyskania środków finansowych z źródeł zewnętrznych
 • Kompleksowe ekspertyzy dotyczące możliwych źródeł finansowania przedsięwzięć
 • Przygotowanie aplikacji (wniosków) o dofinansowanie z Unii Europejskiej wraz z biznes planami bądź studiami wykonalności
 • Wykonanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki z różnych źródeł zewnętrznych (np. banki, inwestorzy, Państwowy Urząd Pracy)
 • Rozliczenie przyznanych środków finansowych z stosowną instytucją/podmiotem

2.Audyt biznesowy, analizy, ekspertyzy, raporty, opinie

 • Dobór wybranych środków analitycznych,
 • Audyt uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych (np. PEST SWOT, SPACE, mapowanie procesów biznesowych)
 • Analizy portfelowe (np. BCG, ADL),
 • Analizy „Cash flow” przedsiębiorstwa,
 • Analizy efektywności/opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych (np. NPV, IRR, B/C Ratio, PP)
 • Raporty rynkowe, branżowe,
 • Prace badawczo rozwojowe,
 • Współpraca z instytucjami naukowymi,
 • Wsparcie  w opracowaniu opinii o innowacyjności,
 • Wsparcie  w opracowaniu dokumentacji patentowej,

3.Doradztwo gospodarcze – wsparcie biznesu

 • Wsparcie w planowaniu i tworzeniu strategii przedsiębiorstw (np. metodą VBM – Value Based Management)
 • Modelowanie produktowe i rynkowe (założenia marketingu mix),
 • Pomoc w doborze właściwego modelu biznesowego przedsiębiorstwa,
 • Optymalizacja i organizacja procesów a także likwidacja ich wad tzw. „wąskich gardeł”,
 • Planowanie funkcjonowania i tworzenia przedsiębiorstw i korporacji,
 • Ocena możliwości i zasadności realizacji projektów
 • Zarządzanie projektami.

4. Publikacje

Raporty,  opinie,