zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Podstawowe informacje o dotacjach z Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020

W nowej perspektywie finansowania z funduszy z UE na lata 2014-2020  Polska ma możliwość wydatkowania 82,5 mld EURO. Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową. Będą dostępne następujące programy krajowe:

Program

Link do szczegółowych informacji i dokumentów związanych z programem

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – POIŚ https://www.pois.gov.pl
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – POIR https://www.poir.gov.pl/
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój – POWER https://www.power.gov.pl/
Program Operacyjny Polska Cyfrowa – POPC https://www.polskacyfrowa.gov.pl/
Program Operacyjny Polska Wschodnia – POPW https://www.polskawschodnia.gov.pl/
Program Operacyjny Pomoc Techniczna – POPT https://www.popt.gov.pl/

Wstępnie na krajowe programy operacyjne przeznaczono 45620,2 mln EURO i dokonano podziału środków:

Zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa, na realizację 15 regionalnych programów zostanie przeznaczone ok. 60 proc. funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) dla tej kategorii regionów. Dokonano też wstępnego podziału środków według metodologii stosowanej przez Komisję Europejską.

Ich składowymi są także dodatkowe fundusze pochodzące z podziału rezerwy programowej, czyli środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz inne Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). Dane przedstawiono w mln EURO.

Program kwota
Regionalny Program dla Województwa Dolnośląskiego 2 250,40
Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 901,70
Regionalny Program Województwa Lubelskiego 228,80
Lubuski Program Regionalny 906,10
Regionalny Program Województwa Łódzkiego 2 253,90
Małopolski Program Regionalny 2 875,50
Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2 087,90
Regionalny Program Województwa Opolskiego 944,10
Regionalny Program Województwa Podkarpackiego 2 112,20
Regionalny Program Województwa Podlaskiego 1 212,40
Regionalny Program dla Województwa Pomorskiego 1 863,00
Regionalny Program Województwa Śląskiego 3 473,60
Regionalny Program Województwa Świętokrzyskiego 1 363,20
Regionalny Program Warmia i Mazury 1 726,60
Wielkopolski Program Regionalny 2 447,90
Regionalny Program Województwa Zachodniopomorskiego 1 599,70