zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Towarowy transport kolejowy

 

BIZ Operativus posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych  powiązanych z urządzeniami i infrastrukturą logistyczną, taborem, tworzeniu podmiotów powiązanych z koleją, realizowaniu i wdrażaniu strategii i programów optymalizujących procesy działalności pomiotów kolejowych. BIZ Operativus posiadając wiedzę na temat rynku międzynarodowego kolei jak też nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań dla transportu kolejowego jest w stanie zrealizować każdy projekt powiązany z świadczonymi usługami (więcej)

 

Transport kolejowy w Polsce wożąc średnio ok 250 mln  ton ładunków rocznie (13 % udziałów rynkowych na lądzie) stanowi obecnie drugą siłę rynku przewozów ładunków po przewozach samochodowych. Niestety w ostatnich kilkunastu latach ta najbardziej ekologiczna forma przemieszczania ładunków ciągle traciła udziały rynkowe transportu drogowego. Od stanu względnej równowagi w latach 90 – tych do obecnej dominacji transportu drogowego. Istnieje wiele przyczyn takiego stanu kolejnictwa w Polsce z których najistotniejsze to:

 

  • Niska konkurencyjność infrastruktury torowej w stosunku do drogowej co jest wynikiem wieloletnich braków stosownej modernizacji linii kolejowych przez przedsiębiorstwa zarządzające infrastrukturą kolejową,  jak też rokrocznie występujące wielokrotnie wyższe nakłady Państwa na  infrastrukturę dla transportu drogowego,
  • Brak możliwości efektywnego konkurowania kolejowych przewoźników towarowych z transportem drogowym, co jest efektem m. in. ponoszenia przez tych pierwszych wielokrotnie wyższych kosztów dostępu do infrastruktury liniowej niż przedsiębiorstwa przewozów samochodowych,
  • Nie wystarczająca sieć nowoczesnych punktów  przeładunkowych dla transportu kolejowego będących  podstawowym elementem umożliwiającym przyjęcie ładunków na „tory”. Ten problem jest efektem dwóch powyższych czynników ponieważ aby przewoźnik bądź operator logistyczny mógł stworzyć efektywny biznesowo punkt przeładunkowy musi zaoferować atrakcyjny cenowo i jakościowo cały łańcuch logistyczny,