zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Doradztwo gospodarcze

Z założenia jesteśmy firmą która pragnie stać się elementem Twojego sukcesu. Dlatego jeśli chcesz funkcjonować jeszcze lepiej w Twojej dziedzinie lub kiedy idzie źle lub gdy pojawia się ziarno niepewności co do skutków planowanych działań, zachęcamy Cię do korzystania  z wsparcia naszej wiedzy biznesowej oraz usług. Chcąc konkurować na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku konieczne jest bieżące monitorowanie działań konkurencji i odpowiednie reagowanie w stosownym momencie. Strategia ofensywna obejmuje między innymi inwestowanie w innowacje produktowe i procesowe czy też agresywną promocję.   Większość przedsiębiorstw dysponujących doświadczonymi w tym zakresie pracownikami jest w stanie zrealizować wszelkie udoskonalenia i projekty, jednak pracując latami w danym biznesie wyrabiamy w sobie określone powtarzalne działania. Najczęściej są one pozytywne, jednak zdarzają się i takie które mogą źle wpływać na dane przedsięwzięcie powodując jego niepowodzenie lub nie spełnienie oczekiwanych rezultatów. Właśnie ta powtarzalność oraz emocjonalne związanie z tym co dany menedżer czy pracownik realizuje na co dzień może powodować różne przeoczenia i zagrożenia dla biznesu. W celu wsparcia naszych klientów realizujemy różnego rodzaju dokumentację biznesową na różne cele. Do nich należą:

  • Biznes plany bądź analizy będące załącznikiem do wniosku o przyznanie kredytu lub stanowiącego podstawę pozyskania środków finansowych od inwestora,
  • Biznes plany nowych przedsięwzięć oraz projektów inwestycyjno rozwojowych dla celów wewnętrznych podmiotu,
  • Studia wykonalności (feasibility study) projektów inwestycyjnych,
  • Strategie przedsiębiorstw w tym strategie korporacyjne, strategie SJB, strategie funkcjonalne