zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Turystyka, gastronomia, hotelarstwo

Klientami BIZO są firmy zajmujące się hotelarstwem, gastronomią, tour operatorzy jak też zajmujące się rekreacją. Wsparcie doradcze naszej firmy polega na optymalizacji działań inwestycyjnych, badaniach rynkowych oraz formułowaniu strategii marketingowych jak również analizach opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć. Większość projektów miała na celu dywersyfikację usług przedsiębiorstw jak też wejścia na nowe rynki.
Polska jako kraj turystyczny jest coraz lepszym kąskiem dla gości zagranicznych co ma swoje odzwierciedlenie w jednym z najszybciej wzrastających wskaźnika turystyki w Unii Europejskiej. Wpływa na to wiele czynników, od faktu przystąpienia Polski do strefy Schengen poprzez poprawiającą się infrastrukturę transportową i turystyczną (baza noclegowa i gastronomiczna coraz wyższej klasy) tanią walutę i niskie koszty przebywania w naszym kraju dla turystów z Europy zachodniej, znaczne zasoby atrakcji turystycznych (w tym 14 znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO) kulturowych, historycznych aż po rekreacyjne aspekty polskich gór, lasów, jezior oraz morza. Biorąc pod uwagę tylko istotniejsze miasta turystyczne takie jak Kraków, Zakopane, Warszawa i Gdańsk szacuje się, że w 2012 roku łącznie ośrodki te przyciągnęły ok. 21 mln. turystów.

Polska należy do krajów UE o dobrym rozwoju gospodarczym mimo ostatnich lat kryzysu ogólno światowego. Wzrost gospodarczy jak również sukcesywny wzrost zamożności polaków będzie sprzyjał zarówno rozwojowi bazy turystycznej oraz turystyki przyjazdowej obcokrajowców jak i wyjazdowej Polaków. Mimo pozytywnych czynników rozwoju polskiej turystyki przed polskimi przedsiębiorstwami tej branży istnieje sporo wyzwań do których należą: większe wykorzystanie narzędzi internetowych, nastawienie się na zmiany motywacji wyjazdowej polaków (np. klienci coraz częściej oczekują dbałości o ich zdrowie czy też aktywność fizyczną), zwiększenie współpracy sektorowej (m.in współpraca z władzami lokalnymi czy tworzenie klastrów), tworzenie nowych produktów turystycznych oraz identyfikowalnych obszarowo marek i wizerunków pozwalających konkurować na różnorodnym rynku turystyki. Dzięki posiadanej wiedzy jak również doświadczeniu wynikającemu z owocnej współpracy z branżą turystyczną firma BIZ Operativus wspiera swoich klientów w optymalizacji i rozwoju posiadanej bazy turystycznej, tworzeniu nowych produktów turystycznych także z wykorzystaniem technik internetowych, rozwoju współprac branżowych oraz pozyskiwaniu środków pomocowych z Unii Europejskiej.