zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Medycyna i farmacja

Współpracując z firmami powiązanymi z farmacją i medycyną firma BIZO doradzała swoim klientom w zakresie projektów inwestycyjnych rozwijających sieć sprzedaży farmaceutyków jak również mających na celu świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem technik internetowych. Braliśmy udział w projektach rozwojowych przychodni ogólnych jak też specjalistycznych.
Polski rynek prywatnych usług medycznych charakteryzuje się znaczną dynamiką wzrostu i w latach 2005 do 2012 należał do najszybciej rozwijających się rynków tego typu w Unii Europejskiej. Z szacunków PMR w 2012 roku osiągną wartość 32,3 mld zł i był większy w stosunku do roku 2011 o 4,6%. Istnieje wiele czynników sprzyjających na rozwój tego sektora opieki zdrowotnej, a najistotniejszymi są: zmiany w ustawie z 1 lipca 2011 roku o działalności leczniczej, które otworzyły drogę do przekształceń publicznej opieki zdrowotnej, sukcesywny wzrost ilości niepublicznych ośrodków zdrowia przy jednoczesnym spadku ilości publicznych placówek, dominacja prywatnych zakładów ambulatoryjnych (85,6% wg danych GUS z 2012 roku) nad publicznymi, wzrost wydatków na ochronę zdrowia zarówno sektora prywatnego jak też publicznego.

Mimo pozytywnych trendów, sprzyjających rozwojowi sektora prywatnych ośrodków zdrowia występuje jeszcze szereg wyzwań dla tych podmiotów, wśród których można wymienić rozwój e – zdrowia i m-zdrowia w tym również digitalizację dokumentacji medycznej z zapewnieniem bezpieczeństwa danych pacjentów, zwiększenie innowacyjności wykorzystywania technologii, integracja sektora prywatnego z państwowym, offshoring usług medycznych, zwiększenie obsługi pacjentów którzy nie otrzymali pomocy w ośrodkach państwowych. Firma BIZ Operativus dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu oferuje pełne wsparcie doradcze dla firm branż farmaceutycznej i medycznej pomagając w rozwiązaniu wszelkich zagadnień problemowych. W szczególności zachęcamy do naszych usług związanych z pozyskiwaniem funduszy europejskich.