zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Sport i rekreacja

BIZ Operativus miało przyjemność współpracować z osobami świata sportu, biznesmenami pragnącymi propagować oraz wdrażać w życie społeczeństwa sportowy i zdrowy tryb życia z zastosowaniem aspektów komercyjnych. Wg Białej Księgi nt. sportu przybiera on na znaczeniu jako zjawisko społeczne i gospodarcze, przyczyniając się w dużym stopniu do realizacji strategicznych celów Unii Europejskiej, takich jak solidarność i dobrobyt. Zgodnie z sondażem Eurobarometru. około 60 % (w tym 9% nie mniej niż 5 razy w tygodniu) Europejczyków uprawia sport w 700 000 klubach sportowych lub poza nimi. Większość zajęć sportowych odbywa się w ramach struktur amatorskich. Znaczenie sportu uprawianego zawodowo wciąż wzrasta i przyczynia się tym samym do wzmacniania społecznej roli sportu. Komisja Europejska w nadmienianej księdze zaleca m.in:

• wspierania sportu i aktywności fizycznej poprzez różnorodne inicjatywy w dziedzinie kształcenia i szkolenia, w tym poprzez rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich,

• lepsze wykorzystanie sportu jako narzędzia wzmacniające integrację społeczną ponieważ  sport może przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy oraz do wzrostu i ożywienia gospodarczego, zwłaszcza na słabo rozwiniętych obszarach,

• Rozwijania zrównoważonego modelu finansowania zapewniającego długoterminowe wsparcie organizacjom sportowym,

• Wsparcie integracji sportowców na rynku pracy po zakończeniu ich kariery sportowej.