zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

węglostal

2018.12.18

 

 

REFERENCJE

dla BIZO Firma Usługowo Doradcza Grzegorz Czoik

  Firma nasza uczestniczyła w konkursie o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, działanie 3.2. Innowacje w MŚP. Nasz projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnych procesów konfekcji płynnych materiałów niebezpiecznych” otrzymał dotację w wysokości  256 792,48 PLN. BIZO Firma Usługowo Doradcza  Grzegorz Czoik skutecznie rozliczyła przyznaną dotację, w związku z powyższym polecam BIZO jako profesjonalną i wiarygodną firmę realizującą kompleksowo proces związany z pozyskiwaniem dotacji z Unii Europejskiej. Pracownicy firmy to osoby w pełni zaangażowane, na których można liczyć nawet w trudnych sytuacjach, kiedy trzeba działać pod presją czasu, nawet porą nocną.

 

Dyrektor Węglostal

Waldemar Biskupek

Zobacz oryginał referencji