zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

transcom

REFERENCJE dla BlZ OPERAT|VUS FIRMA USŁUGOWO DORADCZA Grzegorz Czoik

Z przyjemnością możemy potwierdzić, że kooperacja z firmą B|ZO Firma Usługowo Doradcza zaowocowała uzyskaniem przez naszą firmę dotacji z funduszy un|nych w ramach.RPOWSL Osi Priorytetowej lll. Konkurencyjność MŚP Działania 3.2 lnnowacje w MŚP . Obecnie firma rozlicza nam projekt i przeprowadza w naszym imieniu wszelkie zaplanowane działania, w tym – przygotowuje i prowadzi całą dokumentację projektu, -dba o terminowość ponoszenia wydatków i składania dokumentów. BIZO jest firmą godną polecenia. Właściwe podejście do nas, jako klienta, wpłarło bardzo pozytywne wrażenie. Przedsiębiorstwo uczciwie oceniło nasze potrzeby i dostosowało do nas swoją ofeńę. Firma B|ZO aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu merytorycznej części wniosku jak też opinii o innowacyjności projektu. Na uwagę zasługuje równiez łatwość komunikacji z pracownikami firmy. Dzięki temu współpraca jest szybka i efektywna.

PROKURENT TRANSCOM Sp. z o.o.

Jolanta Sobiech

Zobacz oryginał referencji