zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

REFERENCJE

Polecam firmę BIZ Operativus dla zainteresowanych  pozyskaniem dotacji z Unii Europejskiej. Przygotowana przez reprezentującego firmę BIZ Operativus Pana Grzegorza Czoik aplikacja otrzymała pozytywną ocenę skutkującą rekomendacją dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej Rozwój i innowacje w MSP Działania 1.1. Mikro, Małe i Srednie przedsiebiorstwa Poddziałania 1.1.1. Mikroprzedsiebiorstwa. Zlecenie firmy Keltech zostało wykonane zgodnie z umową i w pełni profesjonalnie. Pan Grzegorz Czoik zadbał o wysoką jakość każdego szczegółu wniosku wraz z kompletacją załączników.

Maciej Lelito – KELTECH

Zobacz oryginał referencji