zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

PKP Cargo S.A.

Referencje

Pan Grzegorz Czoik pracując w Biurze Strategii PKP Cargo S.A. brał udział w opracowaniu dokumentacji analitycznej, planistycznej i wdrożeniowej (koncepcje, studia wykonalności, biznes plany, strategie). W 2008 roku był wyznaczony do zespołu  pracującego nad strategią PKP Cargo S.A. na lata 2008 – 2013. W trakcie  swojej pracy brał i bierze aktywny udział w przygotowywaniu aplikacji o środki pomocowe dla projektów związanych z infrastrukturą logistyczną  Spółki. W 2009 roku był koordynatorem projektu w zespole ds. opracowania dokumentacji niezbędnej dla złożenia wniosku o dotację z Unii Europejskiej dla projektu modernizacji i rozbudowy terminala kontenerowego w Gliwicach. Pan Grzegorz Czoik należycie wypełnia swoje zadania i obowiązki.

Referencje wydano na prośbę pracownika.

Henryk Zielaskiewicz – PKP Cargo S.A.

Zobacz oryginał referencji