zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

PARK INNOWACJI I PREMYSŁU

Katowice 13.06.2018

 

 Referencje

dla BIZO Firma Usługowo Doradcza

Grzegorz Czoik

 

Polecamy firmę BIZO Firma Usługowo Doradcza Grzegorz Czoik jako partnera biznesowego w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z procesem pozyskiwania dotacji jak również analiz i badań w obszarze innowacji. Pan Grzegorz Czoik, przygotował  w okresie listopad 2017 do maj 2018 projekty kilkunastu opracowań na cele opinii o innowacyjności, które stanowiły materiał do wystawienia opinii o innowacyjności do czego uprawniony jest Park Innowacji i Przemysłu. Projekty opinii dotyczyły bardzo różnych branż (budowlanej i specjalistycznych maszyn, produkcji artykułów spożywczych, produkcji olejów silnikowych, produkcji karmy dla zwierząt,   automatów vendigowych oraz energetyki). Projekty opinii były wykonane w pełni profesjonalnie i oddawały w sposób precyzyjny charakter, zakres oraz poziom innowacyjności opiniowanych technologii i rozwiązań. Według naszej wiedzy oraz prowadzonych analiz opiniowanych rozwiązań merytoryczny zakres projektów opinii pokrywał się z rzeczywistym stanem techniki w Polsce i na świecie. Opinie dotyczyły zarówno innowacji najwyższego stopnia tj. nie znanych i nie stosowanych na świecie jak też innowacji na skalę lokalną np. znaną i stosowaną nie dłużej niż 3 lata na terenie województwa śląskiego.

Członek Zarządu

Michał Marciniak

Zobacz oryginał referencji