zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

ormusowo

Katowice  01.04.2021

REFERENCJE

dla BIZO Firma Usługowo Doradcza Grzegorz Czoik

Jeszcze raz współpraca z BIZO przyniosła naszej firmie sukces w postaci pozyskanej dotacji. Projekt uczestniczył w konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP” . Dotacja dotyczy naszego projektu pt. „Dywersyfikacja usług firmy branży turystycznej i handlowej jako odpowiedź na kryzys epidemiologiczny”.

W rezultacie działań BIZO nasz projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 793 729,24 zł na realizację projektu o całkowitej wartości 1 148 558,26 zł. Powyższe upoważnia nas do twierdzenia, że BIZO to profesjonalna, dobrze zorganizowana i skuteczna firma doradcza. Jesteśmy przekonani, że wsparcie ze strony firmy BIZO było elementem decydującym o naszym sukcesie

Zespół konsultantów BIZO był bardzo zaangażowany we współpracę i z należytą starannością wykonywał powierzone zadania. Doradcy BIZO wzięli pełną odpowiedzialność za proces przygotowania wniosku o dofinansowanie i wykonali go bardzo profesjonalnie.

zobacz oryginał referencji