zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

ELEKRON

Referencje

Dziękujemy firmie BIZO za profesjonalne usługi doradcze oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie skutkujące przyznaniem dofinansowania firmie FIRMA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA ELEKTRON – ANDRZEJ URBANEK I ARKADIUSZ WALOSZCZYK SPÓŁKA CYWILNA. Nasz wniosek pt. „Wdrożenie nowatorskich technologii produkcji urządzeń przemysłowych przez firmę z Radzionkowa” był złożony w ramach konkursu Regionalnego Programu dla Śląska 2014-2020 – Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚP Działanie 3.2. Innowacje w MŚP (RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15). W wyniku współpracy z firmą BIZO nasz wniosek otrzymał bardzo dużą ilość punktów sytuującą go na wysokiej pozycji – 49 na 611 złożonych wniosków.

prezes

Andrzej Urbanek

Zobacz oryginał referencji