zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Częstobet

Katowice  08.01.2021

REFERENCJE

dla BIZO Firma Usługowo Doradcza Grzegorz Czoik

 Dzięki staraniom firmy BIZO otrzymaliśmy dotację w ramach RPOWSL działania 3.2. Wniosek znalazł się na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania na wysokiej 10 pozycji wśród złożonych wniosków.

Nasz projekt pt. ‘Rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów i produktów dzięki uruchomieniu zakładu produkcji specjalistycznego betonu o precyzyjnie określanej konsystencji w klasach S1 do S5 wraz z klasami pośrednimi” otrzymał dofinansowanie w ramach naboru wniosków RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 o wysokości 1 355 444,40 zł przy wartości projektu ogółem 4 406 953,38 zł.

Firma kompleksowo podeszła do naszego zlecenia. Bardzo dobrze zostały opracowane opisy kryteriów kluczowych przy ocenie wniosków, a w szczególności cechy wdrażanych produktów betonowych jak również proces produkcji, które przyświadczyły o znalezieniu się na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania.

Podczas dotychczasowej współpracy z BIZO, firma wykazała się dużym poświeceniem oraz zaangażowaniem. Wiedza oraz doświadczenie pracowników BIZO zapewniły najwyższy poziom świadczonych usług.

Na szczególną uwagę zasługuje poziom zrozumienia naszych procesów biznesowych oraz potrzeb firmy, co z pewnością przełożyło się na pozytywny wynik w zakresie dofinansowania.

Składamy podziękowanie dla całego zespołu.

Bartłomiej Kawęcki

Prezes Zarządu

Zobacz oryginał referencji