zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

List referencyjny

Współpraca z Panem Grzegorzem Czoikiem reprezentującym firmę BIZ Operativus okazała się być owocna i satysfakcjonująca. Szczególnie cenię sobie profesjonalny poziom kontaktów biznesowych, terminowość wykonywania usług oraz jakość przygotowanych opracowań. Pan Grzegorz Czoik reprezentując firmę BIZ Operativus brał udział w pracach nad opracowaniem innowacyjnej e-usługi o zasięgu międzynarodowym, a w szczególności aktywnie uczestniczył w wypracowaniu finalnego zakresu projektu, przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej wraz z analizą finansowo-ekonomiczną oraz kierował procesem komplementacji wymaganych załączników do wniosku projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki dla działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Uwzględniając dużą kreatywność, wiedzę merytoryczną, zaangażowanie oraz konkurencyjność oferty z pełnym przekonaniem polecam Pana Grzegorza Czoika wszystkim wymagającym klientom zainteresowanym pozyskaniem Funduszy Europejskich za partnera godnego zaufania.

Paweł Korniluk – właściciel CHIC INTERACTIVE

Zobacz oryginał referencji