zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

LIST REFERENCYJNY

Zlecenie zostało zrealizowane terminowo, oraz w pełni profesjonalnie. Firma BIZO wykonała biznes plan w celu pozyskania dotacji na projekt: Centrum Ochrony Radiologicznego, w zakresie przeprowadzenia badań nad wdrożeniem innowacyjnego systemu informatycznego dla branży medycznej, oraz odzieży ochronnej związanej z radiologią jak też wdrożenia na rynek tych rozwiązań. Firma BIZO brała czynny udział w merytorycznym dopracowaniu innowacyjnego pomysłu naszej firmy.

Chcąc zweryfikować szanse projektu na otrzymanie dotacji w trakcie szkolenia pt. „EKO NA TAK” organizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL.02.01.01-00-677/12), zaprezentowano biznes plan opracowany przez firmę BIZO osobie prowadzącej to szkolenie. Opracowanie zostało ocenione bardzo pozytywnie przez szkolącego i było przedstawiane jako wzór dokumentacji przygotowującej przedsiębiorcę i projekt do pozyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Biznes plan będzie stanowić bardzo dobry materiał służący do wykonania wniosku o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Śląska Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka działanie 1.2 Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Z pełną odpowiedzialnością polecam firmę BIZO Grzegorz Czoik, która nie tylko służy profesjonalną pomocą i zaangażowaniem przy wdrożeniu nowych projektów, ale także wspiera bieżącej pracy, już po ich sfinalizowaniu.

Zobacz oryginał referencji