zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

aktualności – dotacje w 2021 roku

Dotacje w 2021 roku Śląsk i Małopolska

Koronawirus zaatakował  każdy obszar naszego funkcjonowania. Hibernacja działalności na długie miesiące sprawiło, że wiele przedsiębiorców ma dziś problem z utrzymaniem płynności oraz miejsc pracy. Z odsieczą ruszył nie tylko rząd z tarczą antykryzysową, ale także władze lokalne poszczególnych województw wprowadzając zarządzane przez siebie środki m.in. z UE (w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020).  Możliwe jest uzyskanie  dofinansowania zarówno na rozwój poprzez inwestycje jak też na bieżące koszty. Dotacje w 2021 roku będą wspierać przedsiębiorców  w większości województw.  Przykładem województw sprawnie rozdysponowujących  dofinansowanie unijne  jest Śląsk czy też Małopolska. Poniżej przykłady programów:

  1. 1.       Regionalny Program Województw Śląskiego – RPOWSL Działanie 3.2 – ogłoszenie konkursu kwiecień 2021 będzie prowadzony przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Wsparcie przewidziane jest dla mikro i małych przedsiębiorstw, działających w szeroko pojętych branżach czasu wolnego w tym gastronomii, hotelarstwie, czy też agencji turystycznych, które odnotowały znaczący spadek przychodów. Pomoc pochodząca ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego będzie się koncentrować na dofinansowaniu projektów inwestycyjnych podnoszących konkurencyjność.

Maksymalna wartość dofinansowania w zaplanowanych naborze to 500 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowanie wyniesie 85% wartości wydatków kwalifikowalnych.

  1. 2.       Regionalny Program Województw Śląskiego – RPOWSL działanie 1.2 – Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach –  planowany od 29 kwietnia  do 8 czerwca br. będzie prowadzony przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Dotacje w 2021 roku w ramach tego działania dotyczyć będą tworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej jak też prac B+R w przedsiębiorstwach.

Przedmiotem konkursu będzie dofinansowanie projektów wpisujących się w inteligentną specjalizację Województwa Śląskiego – MEDYCYNĘ.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w zaplanowanych naborze to 20 000 000 zł dla każdego z typów projektów.  Maksymalny poziom dofinansowanie wyniesie 100% wartości wydatków kwalifikowalnych.

  1. 3.       Regionalny Program Województw Małopolskiego – Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, typ projektu C: bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem – Nabór planowany na kwiecień 2021 roku, prowadzony będzie przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Działanie to wspierać będzie realizację projektów badawczo-rozwojowych,

rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, wzmocnienie współpracy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem B+R w ramach projektów o małej skali wspieranych w formie bonów na innowacje.

Dotacje w 2021 roku wyniesie do 80 % wydatków kwalifikowanych oraz 50% w przypadku komponentów wdrożeniowych.