zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Ile przyznano dotacji w perspektywie 2007-2013

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 13 lipca 2014 r. złożono 298,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 606,4 mld zł.
W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 101 949 umów o dofinansowanie na kwotę 407,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 281,7 mld zł, co stanowi 100,1 proc. alokacji na lata 2007-2013.
Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 283,5 mld zł, a w części dofinansowania UE 200,3 mld zł.

.